DGG Logo Email

E R F A R I N G S B A S E N
informations- & erfaringsbasen for & fra "Det Grå Guld"

  Opstartside  

 

Her kommer databasen for de modne, aktive unge (seniorerne)

Her vil kunne udveksles synspunkter og erfaringer omkring seniorer og arbejdsmarkedet.

Desuden vil basen blive indrettet til indtastning af hoveddata fra seniorers jobansøgninger - og derved kunne give et billede af hvilke virksomheder, der ligestiller (værdsætter & respekterer) seniorer og især, hvilke der ikke gør det.
Der vil løbende blive lavet opgørelser og uddelt "Smileys"

 
E R F A R I N G S B A S E N   -   koordineres / administreres af   Jan Schmidt Rasmussen, Ebeltoft - Tlf. 22 19 30 31 -
jsr@erfaringsbasen.dk